Regulament oficial

Regulament Oficial Clubul Bioderma

 site grafica noua program

SECŢIUNEA 1 - PRECIZĂRI PRELIMINARE:

(1) Compania NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Str. Polonă, nr. 68-72, Polonă 68 Business Center, etaj 1, sector 1, Bucureşti, România, înregistrată la A.N.S.P.D.C.P. ca Operator de date cu caracter personal sub numărul 16015, numită în cele ce urmează “Compania”, a creat un program de recompensare a loialităţii consumatorilor săi numit în cele ce urmează “Clubul Bioderma”, “Clubul” sau “Programul”.

(2) Regulamentul oficial al Clubului Bioderma a fost adoptat la data de 31/01/2017, este aplicabil începând cu data de 01/02/2017 tuturor utilizatorilor site-ului şi membrilor înscrişi în Club sau care se vor înscrie în Clubul Bioderma după această dată și a fost actualizat la data de 23/05/2017.

(3) Acest regulament oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile în România. Decizia de derulare a programului Clubul Bioderma conform regulilor din prezentul Regulament este finală şi obligatorie pentru toţi participanţii înscrişi în Club, numiţi în cele ce urmează “membrii în Club” sau “membrii”.

(4) Înscrierea în Clubul Bioderma presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

(5) Compania NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica acest Regulament, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o asemenea potenţială modificare. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă pe site-ul dedicat Clubului Bioderma www.club-bioderma.ro.

(6) Prezentul regulament îl anulează și îl înlocuiește în tot pe cel anterior, adoptat și intrat în vigoare la data de 19/11/2015. Astfel, orice comunicare privind promovarea Clubului sau informarea despre Clubul BIODERMA va fi interpretată conform prevederilor prezentului regulament. Eventualele materiale prezente în farmacii sau în site-urile partenere și nu numai vor fi interpretate și ele tot conform prezentului regulament, chiar dacă acestea pot face referire la forma anterioară a programului. Materialele de informare/promovare le vor înlocui treptat pe cele implementate anterior.

 

 SECŢIUNEA 2 – INFORMAŢII DESPRE CLUBUL BIODERMA:

 (1) Clubul Bioderma a fost creat pentru a acorda membrilor săi următoarele avantaje:

• Un spaţiu virtual personal unde sunt stocate informaţiile lor personale, diagnosticele cutanate, informaţii cu privire la achiziţiile de produse BIODERMA (o centralizare a achiziţiilor efectuate şi a produselor Cadou primite în programul de fidelitate);

• Informaţii specializate şi dedicate din partea Bioderma (întrebări adresate experţilor, noutăţi despre produsele BIODERMA, video, tutoriale etc.);

• Oferte dedicate membrilor în Club, inclusiv ediții limitate sau produse promoționale exclusive.

 

SECŢIUNEA 3 – ÎNSCRIEREA ÎN CLUBUL BIODERMA:

Prezentul program de recompensare a loialităţii se adresează tuturor persoanelor fizice majore, cetăţeni rezidenţi în România, care achiziţionează produse Bioderma prin intermediul farmaciilor, drogheriilor (inclusive cele on-line) precum şi prin intermediul magazinelor on-line din România, şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului regulament.

1. Crearea contului / spaţiul virtual personal:

1.1. Utilizatorul care dorește să se înregistreze în Clubul Bioderma trebuie să acceseze secțiunea site-ului www.club-bioderma.ro (denumit în continuare "Site-ul"). Va fi necesar să completeze formularul de înregistrare, unde scrie datele reale şi complete conform următoarei liste: sex/nume/prenume/data nașterii/parolă de acces/adresă de e-mail validă/localitatea de domiciliu. Aceste informații sunt necesare pentru înregistrarea în Clubul Bioderma. După înscriere, un email de confirmare automată (notificare), din partea Site-ului, va fi trimis la adresa de e-mail indicată în formularul de înscriere, iar membrul trebuie să confirme adresa de email așa cum este specificat notificare. Doar pe baza unei adrese de email valide va putea activa contul. De asemenea, la înscrierea în Clubul Bioderma, utilizatorul trebuie să completeze în formularul de înregistrare numele şi prenumele, aşa cum sunt menţionate în actul de identitate, iar dacă nu a făcut acest lucru, să editeze datele și să remedieze situația astfel încât înscrierile sale să fie procesate.

1.2. În situaţia în care vor exista suspiciuni de fraudă sau abuz, Organizatorul este îndreptăţit să solicite utilizatorului în cauză copie de pe cartea sa de identitate pentru a efectua verificările necesare. În cazul în care utilizatorul refuză transmiterea informaţiilor/documentelor solicitate, acesta va fi exclus din Club, prevederile Secţiunii 8 din prezentul Regulament devenind aplicabile.

1.3. Pentru a accesa site-ul, membrii vor folosi parola, pe care trebuie să o păstreze secretă, şi adresa de e-mail. Membrii pot schimba ulterior parola de acces personal pe Site.

1.4. Deși NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. oferă toate mijloacele pentru a permite membrilor să acceseze Site-ul, Compania nu poate garanta accesul vizitatorilor în toate împrejurările. Astfel, accesul în site poate fi uneori întrerupt temporar, fără preaviz și fără ca răspunderea Companiei să poată fi angajată.

1.5. Înscrierea în Clubul Bioderma implică primirea de newslettere, ceea ce reprezintă legătura dintre NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. și membrii în Club. Prin înscrierea în Clubul Bioderma, Membrii acceptă în mod expres şi neechivoc să primească aceste comunicări informative prin e-mail (newslettere sau notificări automate).

2. Dezabonare de la newsletter / Închiderea contului de membru în Club

2.1. Un membru poate solicita în orice moment dezabonarea de la newsletter folosind conexiunea de dezabonare care apare în fiecare mesaj informativ. Acesta rămâne în continuare membru în Clubul BIODERMA şi va continua să primească e-mailuri cu privire la activitatea sa în Clubul Bioderma (de exemplu: e-mail parolă pierdută - la solicitarea sa expresă, e-mail cu privire la achiziţiile validate, validare e-mail, etc. ... ), dar nu va mai primi informații și știri despre Clubul BIODERMA.

2.2. În plus, membrul poate solicita Companiei retragerea din Club prin formularul de contact de pe site-ul Clubul Bioderma. Membrul va pierde astfel toate achizițiile pe care le-a declarat, care nu au ajuns la ciclul complet de 5+1, precum şi toate celelalte beneficii ale Clubului BIODERMA.

2.3. De asemenea, în cazul în care utilizatorul nu respectă prezentul regulament, Compania îşi rezervă dreptul de a suspenda/restricţiona accesul la site și/sau să suspende contul acestui membru.

 

SECŢIUNEA 4 – UTILIZAREA SITE-ULUI:

(1) Nu este acordată nicio garanţie expresă sau implicită cu privire la informaţiile de pe acest site. NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune care rezultă din accesul în site sau din utilizarea site-ului, inclusiv viruşi care pot infecta calculatorul sau orice alt bun al utilizatorului.

(2) Prin prezenta, vă atragem atenţia că Internetul nu permite asigurarea securităţii, disponibilitatea și integritatea transmiterii de date, Compania nu poate fi trasă la răspundere pentru erori, omisiuni, întârzieri, defecţiuni (inclusiv din cauza virușilor informatici), care ar putea fi cauzate de canalul de comunicare online, de hardware și/sau software asupra cărora NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. nu are niciun control.

(3) În plus, Compania îşi declină orice responsabilitate pentru utilizarea neautorizată sau eventuala degradare a conținutului de către vizitatori/membri prin ceea ce pot publica aceştia pe site.

1. Obligaţii cu titlu general ale utilizatorului (membrului în Clubul Bioderma):

1.1. NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. apără principiile de toleranță și de respect pentru valorile altora. Din acest motiv, prin utilizarea site-ului, membrii se vor abține de la:

- Distribuirea de conținut prejudiciabil, defăimător, non - autorizat, conţinut de tipul malware, care încalcă drepturile de confidențialitate sau dreptul la imagine, incită la violență, la ură rasială sau etnică;

- Utilizarea Site-ului pentru propagandă politică sau prozelitism;

- Publicarea de conținut promoțional sau de publicitate;

- Modificarea scopului final al acestuia, inclusiv folosirea ca spaţiu virtual de socializare;

- Distribuirea de informații sau a conținutului de natură să lezeze sensibilitatea tinerilor;

- Activități ilegale care îi afectează în special pe titularii drepturilor cu privire la software-ul, mărcile comerciale înregistrate, fotografiile, imaginile, textul, conţinutul video etc.

1.2. De asemenea, utilizatorii trebuie să dețină toate drepturile și / sau autorizațiile cu privire la orice conținut pe care doresc să îl publice pe site. În plus, utilizatorii sunt avertizaţi cu privire la conținutul (mai ales fotografiile și clipurile video) care arată minori, acesta vor fi acceptate pe acest site NUMAI dacă utilizatorul care postează un astfel de conținut este reprezentantul sau este unul dintre reprezentanții legali ai minorului și autorizează astfel exploatarea conţinutului postat, reproducerea și difuzarea pe site, pe toată durata existenţei drepturilor de proprietate intelectuală.

2. Funcționarea programului de loialitate Clubul BIODERMA:

2.1. Pentru a beneficia de avantajele din programul de loialitate Clubul BIODERMA, membrul trebuie să înscrie achizițiile sale în contul creat pe Site respectând indicațiile tehnice detaliate în site. Astfel, acesta acumulează produse validate. Un produs validat corespunde unui produs achiziţionat şi declarat online în CLUBUL BIODERMA, produs care îndeplineşte criteriile de participare la acest program şi este validat în sistem de un reprezentant al Companiei. După ce membrul reuşeşte să realizeze un ciclu complet şi atinge pragul stabilit de 5 produse validate, acesta poate primi un cadou în program. Prin urmare, fiecare membru poate să aleagă un produs cadou ca urmare a realizării unui ciclu complet în programul 5+1 din Club. Produsul cadou va fi ales exclusiv din lista aflată în secţiunea “Programul de fidelitate” pagina ”Produse cadou”. Pot fi înscrise doar fotografii sau imagini scanate pentru bonurile de achiziţie (bonuri fiscale originale) sau facturile fiscale originale care dovedesc achiziţia produselor Bioderma și au data de emitere în termen. În termen înseamnă că acestea vor putea fi înscrise în CLUB într-o perioadă de maxim 3 luni de la data emiterii, iar valabilitatea unui produs validat/bon de achiziţie sau factură fiscală în programul de loialitate este de maxim 1 an de la data emiterii bonului, indiferent de data înscrierii. Astfel, dacă un membru nu reuşeşte să facă un ciclu complet de 5 produse validate pentru a obţine 1 produs cadou, după 12 luni de la achiziția lui, bonul de achiziţie care a expirat va fi exclus automat de la cumul. Regula se aplică prin analogie și pentru acele achiziții care au închis un ciclu complet și au un produs CADOU în așteptare, dar acesta nu a fost comandat. Expirarea bonului sau a facturii va avea consecințe asupra ciclului validat.

2.2. Numărul maxim al produselor ce vor fi validate pentru un bon fiscal sau pentru o factură fiscală, dacă sunt eligibile și conforme clauzelor prezentului regulament, este de 10. Orice achiziție declarată pe baza unui bon pe care sunt înscrise mai mult de 10 produse va fi validată strict în această limită, iar produsele validate din această listă rămân la alegerea administratorului site-ului. Celelalte produse, indiferent de numărul lor, nu vor fi validate în nicio situație. Regula se aplică și dacă există 2 bonuri care sunt emise în aceeași zi. Astfel, nu se vor valida mai mult de 10 produse/zi și nu se vor accepta mai mult de 2 bonuri cu aceeași dată de emitere.

2.3. Pe lângă limitele stabilite anterior privind înregistrarea și declararea achizițiilor, adică: a. maxim 10 produse validate pe un bon fiscal sau o factură fiscală pe zi pentru un membru și/sau pentru membrii aceleiași familii sau membrii care au aceeași adresă de domiciliu/adresă de expediere (corespondență), b. maxim 2 bonuri fiscale sau facturi fiscale acceptate pentru un membru și/sau pentru membrii aceleiași familii sau membrii care au aceeași adresă de domiciliu/adresă de expediere (corespondență) pe zi, a treia limită de acest tip este c. maxim 5 bonuri acceptate pentru un membru și/sau pentru membrii aceleiași familii sau membrii care au aceeași adresă de domiciliu/ adresă de expediere (corespondență) pe lună calendaristică. Tot ce depășește limitele stabilite nu este eligibil și nu va fi validat.

2.4. Sunt contrare regulamentului oficial următoarele fapte:

- Un membru să declare de mai multe ori aceeași achiziţie și / sau,

- Înscrierea unei persoane cu mai multe adrese de e-mail sau sub mai multe pseudonime,

- Mai mulți membri să declare aceeași achiziţie,

- Produsul/produsele achiziţionat/e şi declarate/validate să fie returnate vânzătorului.

2.5. În caz de suspiciune de fraudă în înregistrarea/declararea achizițiilor, Compania îşi rezervă dreptul de a elimina un membru sau mai mulţi membri din Clubul BIODERMA.

2.6. În anumite situaţii, Compania NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. își rezervă dreptul de a solicita bonul fiscal sau factura fiscală  în original, expediate pe adresa companiei prin poștă sau curier rapid în termenul specificat de aceasta, inclusiv dreptul de a contacta societatea emiţătoare a bonului sau facturii pentru verificarea corectitudinii datelor înscrise de către participant.

2.7.Tot în anumite situații, Compania poate notifica anumiți membri să trimită de fiecare dată bonul fiscal sau factura fiscală  în original, pe adresa companiei (prin poștă sau curier rapid) în termen de maxim 14 zile calendaristice de la data înscrierii achizițiilor în Club. În cazul în care acestea nu vor fi expediate în original conform termenului, atunci achizițiile respective vor fi invalidate. Acești membri vor primi un email de notificare inițială, iar ulterior vor avea doar mesaje de atenționare direct în sistem, notificarea inițială ținând loc pentru orice altă comunicare ulterioară. Dacă documentele vor fi expediate după expirarea termenului, atunci nu vor fi luate în calcul.

2.8. Produsele validate în Club, în ciclul 5+1, sunt strict personale, acordate membrului care le înregistrează, acestea nu pot fi în nicio circumstanţă cedate unui terţ. Membrii Clubului nu pot desemna alte persoane care să îi substituie.

2.9. Dacă la momentul solicitării/alegerii produsului cadou din ciclul 5+1, numărul total de produse validate înregistrate în cont este superior celui necesar pentru a primi un produs cadou, adică sunt mai multe produse validate decât necesarul de 5, soldul va fi păstrat și va rămâne disponibil pentru realizarea unui nou ciclu 5+1 în viitor, în limita termenului de valabilitate a produselor validate înscrise în Club, conform mențiunilor anterioare, dar și în limita a maxim 10 produse validate pe bon.

2.10. Membrul care a acumulat suficiente produse validate ar trebui să aleagă produsul Cadou înainte de a declara achiziții suplimentare.

2.11. Un produs validat în ciclul 5+1 poate fi obținut astfel:

• Declarația/înregistrarea achiziţiei unui produs sau mai multor produse BIODERMA de către membru în contul personal creat de acesta în Club. Înregistrarea achiziţiei se face strict împreună cu dovada achiziției (bon fiscal sau factură fiscală) și prin validarea ulterioară a înregistrării de către un reprezentant al NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L.

2.12. Nu sunt eligibile pentru programul de loialitate 5+1 din Clubul Bioderma următoarele:

• Achizițiile efectuate în afara României;

• Următoarele produse:

o SENSIBIO H2O*100 ML

o SEBIUM H2O*100 ML

o SEBIUM SĂPUN*100 G

o SEBIUM GEL SPUMANT *100 ML

o SEBIUM GEL SPUMANT TUB*200 ML ED. LIMITATĂ

o ATODERM BALSAM BUZE*15 ML

o ATODERM STICK BUZE*4 G

o ATODERM SĂPUN*150 G

o ATODERM GEL DE DUŞ*100ML

o ATODERM ULEI DE DUS*100 ML

o ABCDERM H2O*100ML

o HYDRABIO H2O*100 ML

Campania este valabilă doar pentru achiziţia produselor cu preţ întreg, care nu fac obiectul niciunei alte promoţii sau campanii promoționale.

• Campania nu se cumulează cu nicio altă campanie la achiziţia produselor (spre exemplu: produsele participante la alte promoţii cu reduceri, pachetele promoţionale/sezoniere, produsele cu preţuri speciale sau orice alte campanii). Prin excepţie, produsele achiziţionate cu reducere oferită de farmacii pe baza cardului de fidelitate sunt eligibile pentru prezenta campanie, dar membrul trebuie să facă dovada existenței cardului de fidelitate, a regulamentului de funcționare sau a altui mijloc prin care a primit reducerea din partea farmaciei.

• Lista produselor care nu sunt eligibile pentru acest program poate fi modificată de către Companie, la libera sa alegere, iar modificările vor fi comunicate publicului la data intrării lor în vigoare, în acelaşi mod ca şi Regulamentul oficial (prin acte adiționale la prezentul regulament).

2.13. Lista produselor cadou este prezentată în site şi poate suferi modificări periodice în funcție de stocuri, disponibilitatea produselor în portofoliul din România etc. Produsele cadou sunt produse Bioderma, eventual, produse promoționale sau pachete cu produse Bioderma. Eventualele modificări ale listei cu produse cadou vor fi comunicate publicului la data intrării lor în vigoare, direct pe site, în pagina dedicată. Astfel, un membru va putea comanda un anumit produs cadou doar în funcție de disponibilitatea acestuia la momentul la care va avea funcția de comandă activă în site și va iniția această comandă.

2.14. Aceste criterii pot fi modificate în orice moment de către NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. fără vreo notificare și fără ca răspunderea companiei să poată fi angajată în acest sens.

2.15. Produsele validate în Clubul Bioderma nu au nicio valoare comercială sau de piață și NU pot fi în niciun caz convertite în bani. Orice vânzare sau schimb de produse validate în Clubul BIODERMA este interzis(ă).

2.16. În cazul contestaţiilor, numărul total de produse achiziționate şi validate în Club pentru un membru va fi numărul care reiese din informațiile conținute în platforma Clubul BIODERMA, pe baza procesării făcute de reprezentanții Companiei.

2.17. Nicio achiziţie nu va fi validată fără comunicarea completă, cu toate detaliile necesare validării, făcută către NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. sau către orice altă societate desemnată în acest scop de către Companie. Mai mult, o achiziţie va putea fi declarată şi înregistrată O SINGURĂ DATĂ (aceeaşi farmacie, aceeaşi dată, aceeaşi oră, acelaşi/aceleaşi produs/e).

2.18. Verificarea unei înscrieri poate dura până la 30 de zile lucrătoare, dar termenul poate fi prelungit până la 60 de zile lucrătoare dacă vor fi necesare proceduri/informații suplimentare. Termenul se recalculează din momentul în care au fost livrate documentele în original (bonuri sau facturi) solicitate pentru validare în anumite situații, calculând după data poștei la livrare.

2.19. În cazul în care vor fi necesare informații suplimentare, membrii vor expedia pe adresa Companiei, prin poștă sau curier rapid (pe cheltuiala proprie!), bonurile fiscale sau facturile fiscale în original pentru a fi procesate, dar și alte documente, dacă vor fi solicitate. Termenul maxim de expediere este de 14 zile calendaristice, data poștei. După expirarea acestui termen, dacă nu vor fi îndeplinite condițiile, achizițiile respective vor fi respinse ca fiind nevalide.

2.20. Membrii sunt obligați să păstreze bonurile în original pe o perioadă de minim 3 luni de la înscrierea lor în Club. Acestea vor putea fi solicitate de companie în orice etapă a procesului de validare sau chiar de expediere a produsului cadou.

2.21. Prezentul regulament oficial a fost adoptat pentru trecerea de la programul 4+1 la cel 5+1 începând cu data de 01.02.2017. Astfel, orice achiziții declarate înaintea datei de 01.02.2017, dar care nu au reușit să ajungă la un ciclu complet (4+1) până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, vor trece în mod automat la formatul 5+1, membrul urmând să înscrie produsele necesare închiderii unui ciclu complet înainte de a putea comanda produsul cadou.

2.22. Prevederile articolului anterior se aplică și pentru bonurile/facturile fiscale care au fost înregistrate incorect de către membri în perioada programului 4+1 și care au fost invalidate de către operatorii Companiei. Astfel, dacă membrii revin, începând cu data de 01.02.2017, cu aceleași bonuri/facturi, dar corecte, și vor putea fi procesate și validate, chiar dacă acestea au avut o primă înscriere în perioada programului 4+1, ele vor fi validate în formatul 5+1 pentru că abia acum este posibilă validarea, date fiind condițiile înscrierii anterioare, când vina pentru respingerea bonului aparține exclusiv membrului, acesta neîndeplinind condițiile necesare validării.

2.23. De asemenea, înscrierile achizițiilor pentru care Compania solicită bonurile fiscale sau facturile fiscale în original, expediate prin poștă sau curier la sediul său social, vor fi procesate în programul 5+1 dacă data poștei depășește termenul de 31.01.2017. Chiar dacă înscrierile au fost făcute în site înaintea datei de 01.02.2017, având în vedere că pentru realizarea procesării este strict necesar bonul fiscal original sau factura fiscală originală, atunci procesarea se va face doar după data primirii documentelor mai sus menționate și conform regulilor programului 5+1.

2.24. Va trece în mod automat la formatul 5+1 CADOU orice ciclu închis în programul 4+1, dar pentru care membrul nu a comandat produsul cadou, dacă va ajunge la termenul de expirare pentru vreunul dintre bonurile care formează ciclul. Astfel, spre exemplu: dacă ciclul era format din 4 bonuri/facturi, cu câte un produs validat pe fiecare dintre ele, iar cadoul nu a fost comandat, în momentul în care primul bon/prima factură va ajunge la 12 luni de la data emiterii de către farmacie acesta/aceasta va expira, produsul validat inițial pentru acest bon sau factură nu va mai fi valabil pentru ciclu și se va anula, iar ciclul va rămâne deschis cu 3 produse validate, adică produsele aferente bonurilor/facturilor validate, dar care nu au expirat încă. Din acest punct, membrul va relua ciclul pentru a putea comanda un produs cadou, astfel, pe lângă cele 3 produse care sunt deja validate, va trebui să mai înscrie încă 2 produse eligibile pentru a putea închide ciclul de 5+1 Cadou. Regula se aplică mai departe și atunci când expiră un bon/factură cu 2 produse sau 3 produse, ajustarea produselor rămase în ciclu făcându-se ca atare. Dacă bonul/factura care expiră conținea 4 produse validate, atunci se anulează complet produsul cadou activ rămas necomandat, fără a mai rămâne un ciclu deschis. Dacă bonul/factura conținea mai mult de 4 produse, vor fi afectate 2 sau chiar 3 cicluri, al treilea doar parțial, pentru că maximul de produse validate pe un bon eligibil/o factură eligibilă este de 10. Pot exista situații când vor expira chiar 2 bonuri/facturi în aceeași zi pentru un membru, numărul maxim de bonuri/facturi ce pot fi validate într-o zi pentru un membru fiind de 2 bonuri sau facturi fiscale, dar în limita de 10 produse.

2.25. Trecerea de la 4+1 la 5+1 se va face și în alte situații, mai ales atunci când operatorii Companiei vor descoperi bonuri înscrise de mai mulți membri și le vor anula afectând astfel, dacă au fost validate în contul vreunui membru, ciclurile de 4+1 formate deja. Lista menționată în acest articol și în articolele anterioare este cu titlu exemplificativ, fără a se limita doar la aceste situații. În funcție de fiecare situație particulară în parte, orice anulare în tot sau în parte a unui bon/a unei facturi va duce la afectarea ciclurilor 4+1 anterioare și la trecerea automată la programul 5+1.

3. Informaţii despre ciclul de validare din programul de loialitate:

 3.1. Produsele achiziţionate şi înscrise în Club pentru validare vor fi recompensate în felul următor:

• 5 produse validate = 1 produs BIODERMA CADOU din lista aflată în pagina “Produse cadou” în limita stocului disponibil, conform disponibilității din site.

• Membrul va alege dintr-o selecție de produse oferite de Bioderma pentru acest program, acestea fiind disponibile prin intermediul paginii “Produse cadou” din Site. Un membru poate beneficia de maxim 10 produse Cadou (echivalentul a 10 cicluri complete efectuate) pe durata unui an calendaristic. Regula se aplică prin extensie pentru membrii aceleiași familii (soț/soție, rude de gradul 1 sau 2) și pentru persoanele care locuiesc la aceeași adresă sau au acceași adresa de expediere (corespondență). Prin urmare, membrii aceleiași familii sau persoanele care au același domiciliu sau au acceași adresa de expediere (corespondență) pot beneficia împreună de maxim 10 produse cadou pe durata unui an calendaristic, dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile de validitate conform prezentului regulament.

3.2. Produsul sau produsele Cadou alese vor fi livrate prin curier la adresa poştală furnizată de utilizator/membru. Taxa serviciului de curierat va fi achitată de către companie.

3.3. Din momentul în care au fost furnizate toate datele necesare expedierii, termenul de expediere a produsului CADOU este de aproximativ 30 de zile lucrătoare, dar acest termen se poate prelungi dacă vor fi necesare informații suplimentare.

3.4. Odată expediat coletul, livrarea depinde exclusiv de firma de curierat. Informații în acest sens vor apărea în contul membrului, în pagina dedicată.

3.5. Vor fi oferite doar produsele cadou care revin unui ciclu complet de 5+1. Prin urmare, nu vor fi expediate produse cadou pentru un ciclu incomplet sau atunci când numărul de produse validate nu este complet sau produsele înscrise nu pot fi prelucrate sau validate.

3.6. În cazul în care intervine o modificare în stocurile de produse cadou disponibile, iar produsul ales de membru nu mai este disponibil, Compania îl va putea înlocui cu un produs similar sau echivalent.

3.7. Compania nu este în niciun caz răspunzătoare pentru orice daune, furt sau pierdere, sau orice alt eveniment care intervine după semnarea AWB-ului de la curier. De asemenea, Compania nu este responsabilă în cazul adreselor de livrare incorecte sau incomplete înscrise de membri în conturile din Club sau dacă membrul nu poate fi contactat de curier pentru livrare.

3.8. Sistemul de recompensare a loialităţii, adică sistemul de funcţionare a Clubului Bioderma, poate fi oricând modificat cu respectarea procedurii de informare menţionate anterior.

3.9. După alegerea produsului Cadou, membrul nu poate solicita schimbarea parametrilor/ caracteristicilor produsului sau înlocuirea acestuia cu un alt produs şi nici NU are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau de a-l schimba cu alte bunuri.

3.10. Un membru poate comanda MAXIM 1 produs cadou dintr-o ediție limitată, iar în cazul în care va comanda 2 sau mai multe produse, sistemul va înlocui în mod AUTOMAT produsul respectiv/produsele respective cu următoarea variantă de gramaj a produsului (în ordine descrescătoare) sau cu un alt produs similar, în limita stocului disponibil. În anumite situații, un reprezentant Bioderma îl va contacta pe membrul în cauză pentru a stabili împreună cu ce produs se va face schimbul.

4. Modificarea sistemului de funcţionare sau închiderea Clubului BIODERMA:

4.1. Compania NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica sistemul de funcţionare sau de a închide site-ul prin care se desfăşoară programul său de loialitate "Club BIODERMA" sau de a renunţa la acest program fără preaviz și fără ca răspunderea sa să fie antrenată.

4.2. Într-o astfel de eventualitate, membrii vor fi notificaţi prin intermediul unui anunţ publicat pe pagina web menţionată mai sus sau pe www.bioderma.com.ro. Compania poate alege și informarea prin e-mail, pe pagina oficială Bioderma Facebook sau prin alte mijloace pe care le va considera oportune (însă nu obligatorii). Principala modalitate de comunicare fiind informarea pe www.club-bioderma.ro sau pe www.bioderma.com.ro.

4.3. Încetarea sau modificarea acestui program de loialitate - "Clubul BIODERMA" - nu reprezintă o obligaţie a companiei către Membri cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Eventuala încetare a funcţionării programului urmează a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute în prezentul regulament.

 

SECŢIUNEA 5 – ALTE PRECIZĂRI ASUPRA INFORMAŢIILOR CONŢINUTE ÎN SITE:

1. Informaţii despre produse

1.1. Dacă nu se specifică altfel, informaţiile prezentate pe site constituie o prezentare generală a gamelor de produse distribuite de NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. în România. Aceste informații sunt prezentate cu titlu informativ și nu au valoare contractuală.

2. Sfaturi dermatologice şi diagnosticare:

2.1. Informațiile și sfaturile furnizate pe site sunt postate numai în scop informativ, ele nu constituie în niciun fel informații medicale şi nu angajează responsabilitatea companiei, direct sau indirect, cu niciun titlu. NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. nu garantează valoarea, conformitatea, complexitatea, relevanța, actualitatea sau adecvarea informațiilor conținute de Site.

2.2. Reproducerea oricăror informaţii sau sfaturi publicate pe acest site va fi permisă numai în scop informativ şi exclusiv pentru uz personal. Orice altă utilizare a acestor reproduceri, parţială sau integrală, cu alte scopuri decât cele menţionate anterior, este interzisă în mod expres, cu excepţia cazului în care compania NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. oferă o autorizaţie prealabilă scrisă în acest sens.

2.3. Compania îşi rezervă dreptul de a ataca în instanţă orice încălcare a drepturilor sale de proprietate intelectuală, inclusiv solicitând urmărirea penală.

2.4. Pentru mai multe informații medicale, compania le recomandă utilizatorilor și / sau membrilor în Club să consulte medicul specialist.

3. Cookies:

3.1. Site-ul poate folosi cookie pentru identificare pe computerul utilizatorului care navighează pe site-ul www.club-bioderma.ro.

3.2. Cookie-urile sunt fișiere mici, care sunt plasate pe calculator și înregistrează informațiile despre utilizator referitoare la navigarea utilizatorului pe Site (cum ar fi paginile consultate, data și ora consultării); acestea vor fi folosite în timpul vizitelor ulterioare ale utilizatorului pe Site pentru a facilita accesul mai rapid.

3.3. Pentru a vă bucura de funcționalitatea completă a site-ului, este recomandabil să setaţi browser-ul pentru a accepta cookie-uri. Cookie-urile site-ului sunt proiectate pentru a fi utilizate numai de către Clubul Bioderma în scopurile menţionate în prezentul regulament.

3.4. Utilizatorul se poate opune înregistrării de cookie-uri prin configurarea browser-ului în consecință. Cu toate acestea, pentru a beneficia de toate caracteristicile site-ului, este mai bine să setaţi browser-ul pentru a accepta cookie-uri.

 

SECŢIUNEA 6 - PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

(1) Prin înscrierea în Clubul Bioderma membrii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului Oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date a NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., înregistrată la A.N.S.P.D.C.P. ca Operator de date cu caracter personal sub numărul 16015, în scopul participării la programul de fidelitate, a validării produselor înscrise şi atribuirii cadourilor în acest program.

(2) Datele cu caracter personal colectate sunt necesare şi obligatorii pentru ca utilizatorii să beneficieze de avantajele programului de recompensare a loialităţii «Clubul BIODERMA» şi permit Companiei să cunoască mai bine pe fiecare membru pentru a-i oferi prin e-email, SMS sau printr-o altă formă de comunicare informaţii şi oferte bazate pe achiziţiile, interesele şi nevoile acestuia.

(3) Membrii îşi exprimă acordul ca informaţiile să fie folosite de NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. în scopuri statistice, pentru acţiuni de marketing direct şi/sau promovare.

(4) Membrilor în Clubul Bioderma le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul la accesul datelor, dreptul la intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie.

(5) Membrii au dreptul de a obţine de la NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazului în care există dispoziţii legale contrare. Membrii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată companiei, ştergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale în date anonime în conformitate cu prevederile legii. În vederea exercitării acestor drepturi, Membrii în Clubul Bioderma vor transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. pe adresa menţionată în secţiunea 1 din prezentul regulament sau prin intermediul paginii de Internet, folosind formularul de Contact.

 

SECŢIUNEA 7 – DISPONIBILITATEA REGULAMENTULUI:

(1) Regulamentul este disponibil în mod gratuit pentru orice solicitant pe toată perioada de desfăşurare a programului de loialitate pe pagina de internet Clubul Bioderma, în secţiunea dedicată, dar şi prin solicitare scrisă trimisă pe email la club-bioderma@ro.naos.com sau email info@club-bioderma.ro ori prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, trimisă pe adresa Companiei NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., în atenţia Departamentului de Marketing, cu menţiunea: “Pentru Clubul Bioderma“.

(2) Orice modificare a Regulamentului va face obiectul unui act adiţional la acesta. Modificările nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunoştinţa membrilor, în acelaşi mod ca şi Regulamentul oficial.

 

SECŢIUNEA 8 - LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ:

(1) Eventualele litigii apărute între Companie şi Membrii în Club se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Companiei.

(2) NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. este îndreptăţită să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui program sau imaginea Companiei.

(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de foloase necuvenite, Compania are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECŢIUNEA 9 - RESPONSABILITATE:

(1) Participarea la acest program implică acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

(2) Compania nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

a. situaţiile în care membrii nu pot fi contactaţi la datele de contact trimise;

b. corectitudinea datelor înregistrate de membri pe site-ul Clubului Bioderma;

c. eventualele cheltuieli suportate de către membri în legătură cu acest program.

(3) Participanţilor nu le este impusă nicio altă cheltuială directă sau indirectă suplimentară, cu excepția situațiilor când Compania solicită expedierea bonurilor fiscale originale sau a facturilor fiscale originale prin poștă sau curier rapid în vederea procesării.

 

SECŢIUNEA 10 - TAXE ŞI IMPOZITE:

(1) Premiile individuale oferite în prezentul program nu depăşesc suma de 600 de RON/bucată. Acestea nu sunt subiect de impozit pe venit.

 

SECŢIUNEA 11 – FORŢĂ MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT:

(1) Conform legislaţiei în vigoare, forţă majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de cel care este ţinut să îşi îndeplinească anumite obligaţii în baza acestui Regulament.

(2) Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parţial executarea prezentului Regulamentului, Compania va fi exonerată de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

 

SECŢIUNEA 12 - DISPOZIŢII FINALE:

(1) Prezentul regulament reprezintă un set de condiţii minimale pe care membrii în Club trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi eligibili şi pentru a participa la programul de recompensare.

(2) Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul regulament se vor soluţiona prin decizii ale Companiei NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., acestea fiind obligatorii pentru membrii în Club şi pentru utilizatorii site-ului.

(3) Orice corespondenţă purtată pe platforma electronică în cadrul programului, care este de natură să încalce sau să fie contradictorie cu prevederile Regulamentului oficial este considerată nulă şi neavenită.

(4) Eventualele contestaţii legate de derularea programului se vor putea trimite pe adresa Companiei în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data când şi-au produs efectele. După această dată, Compania nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

(5) Contestaţiile trebuie să fie făcute în scris şi să fie însoţite de documente care să justifice acest demers, altfel Compania le va respinge fără vreo altă formalitate.

(6) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, aşa cum este precizat mai sus, Compania nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie, aceasta fiind considerată tardivă.

(7) Contestaţiile care respectă termenii şi condiţiile de mai sus vor primi un răspuns din partea Companiei în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii. Decizia Companiei va fi definitivă pentru contestatar.

NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L.

_______________________________

Prin: Roxana-Clara ŞTEFAN

Business Unit Manager 

 

Notă: Modificat şi actualizat la data de 23.05.2017