Mențiuni legale

Drepturi de autor / Copyright

Mărcile şi logo-urile utilizate pe acest site sunt mărci înregistrate de NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. Nu va fi acordat niciun drept de utilizare sau licenţă pentru niciuna dintre mărcile sau logo-urile menţionate mai sus şi care sunt prezente pe site, care nu pot fi utilizate fără o autorizaţie scrisă prealabilă din partea titularului.

Reproducerea oricăror documente publicate pe acest site va fi permisă numai în scop informativ şi exclusiv pentru uz personal. Orice altă utilizare a acestor reproduceri, în special în scop comercial, este interzisă în mod expres, cu excepţia cazului în care NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. oferă o autorizaţie prealabilă scrisă în acest sens.

NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. îşi rezervă dreptul de a ataca în instanţă orice încălcare a drepturilor sale de proprietate intelectuală, inclusiv solicitând urmărirea penală.

 

Răspundere

Toate informaţiile accesibile prin intermediul acestui site sunt furnizate exclusiv în scop informativ. Nu este acordată nicio garanţie expresă sau implicită cu privire la informaţiile de pe acest site. NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de daune care rezultă din accesul pe sau utilizarea site-ului, inclusiv daune sau viruşi care pot infecta calculatorul sau orice alt bun al utilizatorului.

NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. nu este răspunzătoare pentru niciun fel de inexactităţi, erori sau omisiuni prezente pe acest site. Fotografiile produselor BIODERMA prezentate pe acest website nu sunt opozabile. Nu este acordată nicio garanţie cu privire la corectitudinea, fiabilitatea sau integralitatea informaţiilor disponibile pe site-ul de internet. Utilizatorul este singurul răspunzător pentru utilizarea acestor informaţii.

NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune, fie directe sau indirecte, indiferent de cauzele, originea, natura sau consecinţele acestora, care pot surveni în urma accesării sau din imposibilitatea accesării acestui site de către orice utilizator, sau din utilizarea acestui site şi/sau din credibilitatea acordată informaţiilor generate direct sau indirect de acesta.

Utilizatorul convine să nu transmită informaţii prin intermediul acestui site care pot atrage răspunderea civilă sau penală şi convine să nu divulge informaţii ilegale, informaţii care pot submina ordinea publică sau informaţii calomnioase prin intermediul acestui site.

NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. nu deţine niciun control asupra site-urilor externe legate prin hyperlink către site-ul acesta şi, prin urmare, refuză orice răspundere în legătură cu conţinutul acestora. Aceste link-uri către alte site-uri nu constituie în niciun fel şi în niciun caz o certificare a lor sau o asociere între NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. şi aceste site-uri, care se supun propriilor termeni de utilizare şi politici de confidenţialitate. În plus, nicio persoană fizică sau juridică nu este autorizată să stabilească vreun link care să conducă către acest site fără consimţământul prealabil expres al NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L.

 

Protecția datelor

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 – Legea pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, toţi utilizatorii care au furnizat informaţiile de contact sau alte date personale pe acest site au dreptul la accesarea, rectificarea, adăugarea sau ştergerea datelor personale prin trimiterea unei solicitări la următoarea adresă: NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., Str. Polonă, nr. 68-72, Polonă 68 Business Center, etaj 1, sector 1, Bucureşti, România sau prin trimiterea unui mesaj prin intermediul formularului de contact.

NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. îşi rezervă dreptul discreţionar de a modifica, anula, suspenda sau întrerupe, total sau parţial, accesul la acest site, inclusiv în special cu privire la conţinutul, caracteristicile sau perioadele de disponibilitate, fără preaviz, pentru orice motiv şi nu poate fi ţinută responsabilă pentru posibilele consecinţe ale acestor modificări.

Aceste notificări legale se supun legii române şi orice eventuale litigii vor fi înaintate instanţelor competente din Bucureşti (România).

Pentru remarci şi sugestii legate de site, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: club-bioderma@ro.naos.com sau la adresa bioderma@ro.naos.com.

 

NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L.

Capital social: 567.000 RON

Strada Polonă, Nr. 68-72, Polonă 68 Business Center, Etaj 1, Sector 1, București, România

Număr la Registrul comerțului: J40/206/12.01.2009

C.I.F.(CUI): RO24934819

Tel.: +40 372 778 888