Contact

Informațiile tale de contact

Gen

 

Câmpurile urmate de un asterisc sunt necesare pentru ca cererea ta să fie procesată. De asemenea, te informăm că discreţia corespondenţei nu este garantată integral pe Internet. Înscrierea de faţă reprezintă acordul neechivoc şi expres ca datele furnizate să intre în baza de date a NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., înregistrată la A.N.S.P.D.C.P. ca operator de date cu caracter personal sub numărul 16015, pentru a fi utilizate de NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. în scopuri statistice, pentru acţiuni de marketing direct şi pentru transmiterea de materiale informative. Informaţiile pe care le furnizezi sunt destinate exclusiv NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., care le operează prin respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Conform Legii 677/2001, solicitanţii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor lor şi de dreptul de a nu fi supuşi unor decizii individuale.
Totodată, aceştia au dreptul de a accesa şi rectifica aceste informaţii.

În acest sens, solicitarea se poate face prin poștă la următoarea adresă: NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., Strada Polonă, Nr. 68-72, Polonă 68 Business Center, Etaj 1, sector 1, București, pe email la adresa: club-bioderma@ro.naos.com sau prin trimiterea unui mesaj prin intermediul formularului de contact de pe acest site.