Regulamentul oficial al campaniei KEEP CALM AND WEAR RED

 

SECŢIUNEA 1 - PRECIZĂRI PRELIMINARE:

(1) NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Str. Polonă, nr. 68-72, Polonă 68 Business Center, etaj 1, sector 1, Bucureşti, înregistrată la A.N.S.P.D.C.P. ca Operator de date cu caracter personal sub numărul 16015 - numită în cele ce urmează “Compania”- a creat o campanie dedicată pacienților cu roșeață - aceasta poartă numele “KEEP CALM AND WEAR RED”, dar și “Campanie Roșeață” sau, pe scurt, “Campania”.

(2) Regulamentul oficial al campaniei a fost adoptat la data de 01.02.2017 şi este aplicabil membrilor înscrişi în Club sau care se înscriu în Club pe parcursul Campaniei, începând cu această dată până la data de 01.10.2017, data de finalizare a tuturor procedurilor ce implică prezenta campanie. Perioada efectivă de înscriere în campaniei fiind: 01.02.2017 - 01.09.2017 şi se aplică pentru bonurile emise în perioada 01.02.2017 - 01.08.2017.

(3) Acest regulament oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile în România. Decizia de derulare a Campaniei, conform regulilor din prezentul Regulament, este finală şi obligatorie pentru toţi participanţii înscrişi în site, participanți care înscriu bonuri eligibile pentru prezenta campanie, numiţi în cele ce urmează “membri AR” sau “membri campanie KEEP CALM AND WEAR RED”.

(4) Înscrierea în Campania KEEP CALM AND WEAR RED presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

(5) Compania îşi rezervă dreptul de a modifica acest Regulament, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o asemenea potenţială modificare. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă pe site-ul dedicat Clubului Bioderma, în secţiunea de Campanie Roșeață - KEEP CALM AND WEAR RED.

(6) Potrivit liberei decizii a Companiei, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial. 

 

SECŢIUNEA 2 – INFORMAŢII DESPRE CAMPANIA KEEP CALM AND WEAR RED:

(1) Campania KEEP CALM AND WEAR RED a fost creată pentru a oferi persoanelor care înscriu bonuri eligibile, conținând 2 produse BIODERMA de tipul AR (adică: Sensibio H2O AR, Sensibio AR, Sensibio AR BB Cream și/sau Photoderm AR SPF 50+) un spaţiu virtual personal pentru a înscrie produsele eligibile achiziţionate şi pentru a fi recompensate, potrivit campaniei, pentru aceste achiziţii. În site sunt stocate informaţiile cu privire la achiziţiile de produse BIODERMA de tipul AR sub forma unei centralizări a achiziţiilor efectuate şi a produselor Cadou primite în campanie;

(2) Sunt eligibile bonurile ce atestă achiziţia de produse BIODERMA de tipul AR (adică: Sensibio H2O AR, Sensibio AR, Sensibio AR BB Cream și/sau Photoderm AR SPF 50+), bonuri emise în perioada 01.02.2017 - 01.08.2017, care nu fac deja obiectul unei promoții sau campanii separate.

(3) Data până la care se pot face înscrieri este 01.09.2017, după această dată nu se va mai putea face nicio înscriere în această campanie.

(4) Data până la care se vor face validări de către administratorul site-ului şi vor fi trimise premiile prin curier este 01.10.2017.

 

SECŢIUNEA 3 – ÎNSCRIEREA ÎN SITE:

Prezenta campanie se adresează tuturor persoanelor fizice majore, cetăţeni rezidenţi în România, care  achiziţionează produse Bioderma, din lista menționată, prin intermediul farmaciilor, drogheriilor (inclusive cele on-line) precum şi prin intermediul magazinelor on-line din Romania, şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului regulament.

(1) Crearea contului:

(1.1) Utilizatorul care dorește să se înregistreze în Campania KEEP CALM AND WEAR RED trebuie să aibă cont activ în Clubul BIODERMA. Va fi necesar să completeze formularul de înregistrare, unde scrie datele reale şi complete din CI conform următoarei liste: sex/nume/prenume/data nașterii/parolă de acces/adresă de e-mail validă/localitatea de domiciliu. Aceste informații sunt necesare pentru înregistrarea în Clubul Bioderma, dar şi pentru acces complet la secţiunea dedicată acestei campanii. După înscriere, un email de confirmare automată, din partea Site-ului, va fi trimis la adresa de e-mail indicată de utilizator în formularul de înscriere.

(1.2.) Dacă membrul are deja cont activ, atunci se poate loga direct și poate să participe la campanie.

(1.3) Înscrierea în Campania KEEP CALM AND WEAR RED implică primirea de newslettere, ceea ce reprezintă legătura dintre companie și membrii Clubului. Prin înscrierea în campanie, membrii acceptă în mod expres şi neechivoc să primească aceste comunicări informative prin e-mail (newslettere sau notificări automate).

(2) Dezabonare de la newsletter / Închiderea contului de membru în Club:

(2.1) Un membru poate solicita în orice moment dezabonarea de la newsletter folosind conexiunea de dezabonare care apare în fiecare mesaj informativ. Acesta rămâne în continuare membru în CLUB şi membru cu acces în Campania KEEP CALM AND WEAR RED şi va continua să primească e-mailuri cu privire la activitatea sa în Club şi în Campania KEEP CALM AND WEAR RED (de exemplu: e-mail parolă pierdută - la solicitarea sa expresă, e-mail cu privire la achiziţiile validate, comandă produs cadou, etc...), dar nu va mai primi informații și știri despre Clubul BIODERMA sau despre produsele Bioderma.

(2.2) În plus, membrul AR poate solicita Companiei retragerea din Clubul Bioderma prin formularul de contact de pe site-ul Clubul Bioderma. Membrul va pierde astfel toate achizițiile pe care le-a declarat, care nu au fost validate până la acel moment, precum şi toate celelalte beneficii ale Clubului BIODERMA.

(2.3) De asemenea, în cazul în care utilizatorul nu respectă prezentul regulament, compania îşi rezervă dreptul de a suspenda/restricţiona accesul la site și/sau să suspende contul acestui membru total sau parţial.

  

SECŢIUNEA 4 – UTILIZAREA SITE-ULUI:

(1) Se aplică prin extensie toate regulile generale ale programului de loialitate Clubul BIODERMA şi ale utilizării site-ului, aşa cum sunt ele precizate în Regulamentul oficial al Clubului Bioderma.

(2) Funcționarea campaniei KEEP CALM AND WEAR RED:

(2.1) Pentru a beneficia de avantajele campaniei KEEP CALM AND WEAR RED, membrul AR trebuie să înscrie achizițiile sale în contul creat pe Site, în secțiunea de înregistrare, din programul 5+1. Astfel, acesta acumulează produse ce urmează să fie verificate şi validate, dacă este cazul, de administratorul site-ului. Fiecare  produs validat corespunde în ciclul normal, din Club, unui produs achiziţionat şi declarat online, produs care îndeplineşte criteriile de participare la program. Dacă pe bon se află 2 produse BIODERMA de tipul AR eligibile, atunci membrul va avea în cont 2 produse validate într-un ciclu normal, dar i se va activa și un produs CADOU în campania KEEP CALM AND WEAR RED. Astfel, acesta poate primi un cadou din lista produselor CADOU disponibile în secțiune la acel moment. Prin urmare, fiecare membru poate să aleagă un produs promoțional CADOU imediat ce primeşte validarea în campanie, lucru pentru care va primi și notificare pe email. Pot fi înscrise doar bonurile fiscale de achiziţie sau facturile fiscale care dovedesc achiziţia produselor Bioderma de tip AR și sunt emise în perioada 01.02.2017 - 01.08.2017. Acestea vor putea fi înscrise până la data de 01.09.2017.

(2.1) Bonurile sau facturile fiscale validate în acest fel fiind eligibile și recompensate concomitent și în programul 5+1, dar și în Campania KEEP CALM AND WEAR RED. Spre exemplificare: Dacă membrul are un bon fiscal emis în data de 01.02.2017, conținând 5 produse eligibile în CLUB (conform regulamentului oficial al Clubului BIODERMA), iar din aceste 5 produse 2 sunt produse BIODERMA de tipul AR, atunci validarea bonului înseamnă: 1. Activarea unui produs Cadou în CLUBUL BIODERMA pentru îndeplinirea condiției de a avea 5 produse înscrise în CLUB, dar și 2. Activarea unui produs promoțional CADOU din campania KEEP CALM AND WEAR RED.

(2.2) Nicio achiziţie nu va fi validată fără comunicarea completă, cu toate detaliile necesare validării. Mai mult, o achiziţie va putea fi declarată şi înregistrată O SINGURĂ DATĂ (același bon fiscal sau factură fiscală, aceeaşi farmacie, aceeaşi dată, aceeaşi oră, acelaşi/aceleaşi produs/e).

(2.3) Sunt contrare regulamentului oficial următoarele fapte:

- Un membru să declare de mai multe ori aceeași achiziţie și / sau

- Mai mulți membri să declare aceeași achiziţie

- Produsul/produsele achiziţionat/e şi declarate/validate să fie returnate vânzătorului.

(2.4) În caz de suspiciune de fraudă în înregistrarea achizițiilor, Compania îşi rezervă dreptul de a elimina membrul din Clubul BIODERMA.

(2.5) În anumite situaţii, Compania își rezervă dreptul de a solicita bonul fiscal sau factura fiscală în original. Inclusiv, dreptul de a contacta societatea emiţătoare a bonului sau facturii fiscale pentru verificarea corectitudinii datelor înscrise de către participant.

(2.6) Achizițiile anterioare datei intrării în vigoare a prezentului regulament, adică 01.02.2017, nu vor fi luate în consideraţie pentru că nu sunt eligibile pentru campania KEEP CALM AND WEAR RED, conform informaţiilor mai sus menţionate.

(2.7) Produsele validate în Campania KEEP CALM AND WEAR RED sunt strict personale, acordate membrului care le înregistrează, acestea nu pot fi în nicio circumstanţă cedate unui terţ. Membrii nu pot desemna alte persoane care să îi substituie.

(2.8) Un produs CADOU în Campania KEEP CALM AND WEAR RED poate fi obținut doar prin înregistrarea achiziţiei a 2 produse BIODERMA de tipul AR de către membru în contul personal creat de acesta în Club. Înregistrarea achiziţiei se face strict împreună cu dovada achiziției (bon fiscal sau factură fiscală).

(2.9) Nu sunt eligibile pentru Campania KEEP CALM AND WEAR RED următoarele:

• Achizițiile efectuate în afara României;

• Alte produse decât cele menţionate ca fiind eligibile.

• Achizițiile care fac deja obiectul unor promoţii sau oferte speciale (spre exemplu: 1+1 GRATIS, 1+70% reducere la al doilea produs, reducere 30% la pachet); Lista dată ca exemplu nu este una limitativă!

• Lista produselor care nu sunt eligibile pentru această campanie poate fi modificată de către Companie, la libera sa alegere, iar modificările vor fi comunicate publicului la data intrării lor în vigoare, în acelaşi mod ca şi prezentul Regulament.

(2.10) Produselor cadou sunt, la alegere, cele menționate în anexa 1 la prezentul regulament oficial. Lista poate suferi modificări.

(2.10) Imaginile produselor CADOU de pe site sunt cu titlu de prezentare și nu atrag responsabilitatea Companiei.

(2.11) Produsele CADOU vor fi acordate în limita stocului disponibil.

(2.12) Aceste criterii pot fi modificate în orice moment de către Companie fără vreo notificare și fără ca răspunderea acesteia să poată fi angajată în acest sens.

(2.13) Produsele validate în Campania KEEP CALM AND WEAR RED nu au nicio valoare comercială sau de piață și NU pot fi în niciun caz convertite în bani. Orice vânzare sau schimb de produse validate în Campanie este interzis(ă) pentru membri.

(2.14) În cazul contestaţiilor, numărul total de produse achiziționate şi validate în Club pentru un membru va fi numărul care reiese din informațiile conținute în platforma Clubul BIODERMA, secţiunea Campanie Roșeață - KEEP CALM AND WEAR RED.

(3) Informaţii despre ciclul de validare:

(3.1) Produsele achiziţionate şi înscrise în Club pentru validare vor fi recompensate în felul următor: 2 produse BIODERMA de tip AR validate/pe un bon fiscal sau o factură fiscală, conform listei de produse eligibile în campanie = 1 produs promoțional CADOU, la alegere dintre produsele disponibile în platformă la momentul comenzii. Un membru poate beneficia de maxim 2 produse Cadou (echivalentul a 2 achiziții înregistrate și validate) pe durata întregii campanii.

(3.2) Produsul Cadou ales va fi livrat prin curier la adresa poştală furnizată de utilizator/membru. Costul expedierii cade integral în sarcina Companiei.

(3.3) Din momentul în care au fost furnizate toate datele necesare expedierii, termenul de expediere a produsului CADOU este de aproximativ 30 de zile lucrătoare.

(3.4) De la momentul expedierii coletului, livrarea depinde exclusiv de firma de curierat. Compania nu este în niciun caz răspunzătoare pentru orice daune, furt sau pierdere, sau orice alt eveniment care intervine după semnarea AWB-ului de la curier. De asemenea, Compania nu este responsabilă în cazul adreselor de livrare incorecte sau incomplete înscrise de membri în conturile din site.

(3.5) Vor fi oferite doar produsele Cadou care revin unui ciclu complet în campania KEEP CALM AND WEAR RED. Prin urmare, nu vor fi expediate produse cadou pentru produsele înscrise ce nu pot fi prelucrate sau validate.

(3.6) În cazul în care intervine o modificare în stocurile de produse Cadou disponibile, iar produsul ales de membru nu mai este disponibil, Compania îl va putea înlocui cu un produs similar sau echivalent.

(3.7) După alegerea produsului Cadou, membrul nu poate solicita schimbarea parametrilor/ caracteristicilor produsului sau înlocuirea acestuia cu un alt produs şi nici NU are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau de a-l schimba cu alte bunuri.

(4) Sistemul de funcţionare a campaniei KEEP CALM AND WEAR RED poate fi oricând modificat cu respectarea procedurii de informare menţionate anterior:

(4.1) Compania îşi rezervă dreptul de a modifica sistemul de funcţionare sau de a renunţarea la campania KEEP CALM AND WEAR RED fără preaviz și fără ca răspunderea sa să fie antrenată. Într-o astfel de eventualitate, membrii vor fi  informaţi prin e-mail sau notificaţi prin intermediul unui anunţ publicat pe pagina web menţionată mai sus, în secţiunea KEEP CALM AND WEAR RED, sau chiar pe www.bioderma.com.ro.

(4.2) Încetarea sau modificarea acestei campanii - nu reprezintă o obligaţie a Companiei către Membri cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Eventuala încetare a funcţionării campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute în prezentul regulament.

 

SECŢIUNEA 5 –DISPONIBILITATEA REGULAMENTULUI:

(1) Regulamentul este disponibil în mod gratuit pentru orice solicitant pe toată perioada de desfăşurare a campaniei KEEP CALM AND WEAR RED pe site-ul Clubul Bioderma, în secţiunea dedicată, dar şi prin solicitare scrisă trimisă pe email la club@bioderma.com.ro sau prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, trimisă pe adresa Companiei NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. în atenţia Departamentului de Marketing, cu menţiunea: “Pentru campania KEEP CALM AND WEAR RED “.

(2) Orice modificare a Regulamentului va face obiectul unui act adiţional la acesta. Modificările nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunoştinţa membrilor, în acelaşi mod ca şi prezentul Regulament oficial.

 

SECŢIUNEA 6 - LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ:

(1) Eventualele litigii apărute între Companie şi Membrii participanți la campania KEEP CALM AND WEAR RED se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Companiei.

(2) NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. este îndreptăţită să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii sau imaginea Companiei.

(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de foloase necuvenite, Compania are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECŢIUNEA 7 - RESPONSABILITATE:

(1) Participarea la această campanie implică acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament oficial.

(2) Compania nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

a. situaţiile în care membrii nu pot fi contactaţi la datele de contact trimise/înregistrate;

b. corectitudinea datelor înregistrate de membri pe site-ul Clubului Bioderma;

c. eventualele cheltuieli suportate de către Membri în legătură cu această campanie.

(3) Participanţilor nu le este impusă nicio altă cheltuială directă sau indirectă suplimentară.

 

SECŢIUNEA 8 - FORŢĂ MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT:

(1) Conform legislaţiei în vigoare, forţă majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de cel care este ţinut să îşi îndeplinească anumite obligaţii în baza acestui Regulament.

(2) Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parţial executarea prezentului Regulamentului, Compania va fi exonerată de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

 

 SECŢIUNEA 9- DISPOZIŢII FINALE:

(1) Prezentul regulament reprezintă un set de condiţii minimale pe care membrii Clubului participanți la campania KEEP CALM AND WEAR RED trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi eligibili şi pentru a participa la campanie.

(2) Premiile individuale oferite în prezentul program nu depăşesc suma de 600 de RON/ bucată. Acestea nu sunt subiect de impozit pe venit.

(3) Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul regulament se vor soluţiona prin decizii ale Companiei, acestea fiind obligatorii pentru toţi membrii în Club şi pentru utilizatorii site-ului.

 (4) Orice corespondenţă purtată pe platforma electronică în cadrul campaniei, care este de natură să încalce sau să fie contradictorie cu prevederile Regulamentului oficial este considerată nulă şi neavenită.

(5) Eventualele contestaţii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe adresa Companiei în termen de maxim 30 de zile calendaristice de când şi-au produs efectele. După această dată, Compania nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

(6) Contestaţiile trebuie să fie făcute în scris şi să fie însoţite de documente care să justifice acest demers, altfel Compania le va respinge, fără vreo altă formalitate.

(7) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, aşa cum este precizat mai sus, Compania nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie, aceasta fiind considerată tardivă.

(8) Contestaţiile care respectă termenii şi condiţiile de mai sus vor primi un răspuns din partea Companiei în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii. Decizia Companiei va fi definitivă pentru contestatar.

 

NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L.

_______________________________

Prin: Roxana-Clara ŞTEFAN

 

Business Unit Manager

01.02.2017

Esențiale
De analiză
Publicitate
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și pentru a analiza traficul în scop de interes legitim pentru a defini nivelul de interes al consumatorilor pentru produsele noastre. Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă. Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul vizitatorilor, în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui website. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea ta. Analiza traficului de pe website-ul nostru este efectuată prin intermediul Google Analytics, acesta are activată opțiunea de anonimizare – ceea ce permite ca toate adresele IP ale utilizatorilor să fie ascunse. În cazul în care alegi să continui să utilizezi website-ul nostru, ești de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie. Salvează preferințele