Regulamentul oficial al campaniei ABCDerm Pingu

SECŢIUNEA 1 - PRECIZĂRI PRELIMINARE:

(1) Organizatorul Campaniei este NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Str. Polonă, nr. 68-72, Polonă 68 Business Center, etaj 1, sector 1, Bucureşti, înregistrată la A.N.S.P.D.C.P. ca Operator de date cu caracter personal sub numărul 16015.
(2) Regulamentul oficial al campaniei “ABCDerm Pingu Clubul Bioderma” numită în cele ce urmează și “Campania” a fost adoptat la data de 25.10.2017 şi este aplicabil membrilor înscrişi în Club sau care se înscriu în Club pe parcursul Campaniei, începând cu această dată și până la data de 15.11.2017 (inclusiv), și care activează codul PINGU. Codul trebuie să fie activat la momentul creării contului sau ulterior, dar obligatoriu în perioada de desfășurare a campaniei. Înainte de începerea Campaniei și după încetarea duratei Campaniei, îndeplinirea condițiilor menționate în Regulamentul Oficial nu (mai) conferă dreptul de a participa.
(3) Acest regulament oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile în România. Decizia de derulare a Campaniei, conform regulilor din prezentul Regulament oficial, este finală şi obligatorie pentru toţi participanţii înscrişi în site, participanți care se înscriu în campania ABCDerm Pingu Clubul Bioderma folosind codul dedicat, numiţi în cele ce urmează “membri ABCDerm” sau “membrii”.
(4) Înscrierea în Campanie presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.
(5) Compania îşi rezervă dreptul de a modifica acest Regulament, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o asemenea potenţială modificare. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă pe site-ul dedicat Clubului Bioderma, în secţiunea “ABCDerm Pingu” și/sau în pagina de Facebook Bioderma (RO) sau pe site-ul www.bioderma.com.ro.
(6) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial.

SECŢIUNEA 2 – INFORMAŢII DESPRE CAMPANIA ABCDERM PINGU:

(1) Campania ABCDerm Pingu a fost creată pentru a oferi persoanelor care se înscriu în campanie utilizând codul dedicat șansa de a putea câștiga unul dintre cele 50 de produse promoționale ABCDerm.
(2) Data până la care se pot face înscrieri este 15.11.2017 (ora 19.00), după această dată nu se va mai putea face nicio înscriere. Compania va dezactiva codul și va anunța finalizarea etapei de înscriere la campanie.
(3) Tragerile la sorți pentru a desemna persoanele care vor primi câte unul dintre cele 50 de produse vor avea loc în 2 tranșe. Numele a 25 de persoane vor fi extrase în data de 08.11.2017, iar celelalte 25 în data de 15.11.2017.
(4) Data până la care se vor face validări de către administratorul site-ului şi vor fi trimise premiile prin curier este 31.12.2017.
(5) Fiecare membru are dreptul să participe o singură dată la prezenta campanie, pe întreaga durată de desfășurare.
(6) Regula se aplică prin extensie și pentru membrii aceleiași familii, dar și persoanelor care au aceeași adresă de domiciliu.
(7) Persoanelor extrase vor primi email la data realizării fiecărei extrageri în parte, iar numele lor vor fi publicate în site. Dacă datele completate de acestea la crearea contului nu sunt corecte și complete, iar acestea nu revin cu email în termen de 5 zile lucrătoare de la data extragerii pentru a anunța Organizatorul care sunt datele corecte și complete, atunci Organizatorul va extrage în data de 23.11.2017 alte persoane pentru primi produsele rămase neacordate. Astfel, primele persoane extrase, cele care nu au fost validate pentru că nu au oferit informațiile necesare, vor pierde produsul şi nu pot solicita compensarea acestuia sub nicio formă. După expirarea termenului de 5 zile lucrătoare, acestea nu vor mai putea solicita validarea chiar dacă trimit datele pentru că trimiterea va fi tardivă.
(8) În cazul în care vor fi extrase mai multe persoane care locuiesc la aceeași adresă sau au aceeași adresă de corespondență, Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare astfel încât să poată face validarea. Dacă va constata că se aplică prevederile de la punctul (6), atunci doar una dintre aceste persoane va primi produsul, iar pentru celelalte se vor extrage rezerve.
(9) Produsul participant la prezenta campanie este un produs promoțional din gama ABCDerm, adică un ghiozdănel ABCDerm Pingu.
(10) În prezenta campanie vor fi oferite 50 de produse, câte unul pentru fiecare persoană extrasă și validată.

SECŢIUNEA 3 – ÎNSCRIEREA ÎN SITE:

Prezenta campanie se adresează tuturor persoanelor fizice majore, cetăţeni rezidenţi în România, care au cont în Clubul Bioderma sau își creează cont în Clubul Bioderma pe perioada campaniei, completează în mod corect și complet datele contului și activează codul PINGU. Prin înscrierea la prezenta campanie acestea acceptă în mod expres termenii şi condiţiile prezentului regulament.
(1) Crearea contului:
(1.1) Utilizatorul care dorește să se înregistreze în Campania ABCDerm Pingu trebuie să aibă cont activ în Clubul BIODERMA. Va fi necesar să activeze și codul PINGU în pagina de profil, tot în cont trebuie să scrie datele reale şi complete din CI (cartea de identitate). Aceste informații sunt necesare pentru înregistrarea în Clubul Bioderma, dar şi pentru acces complet la secţiunea dedicată acestei campanii. După înscriere, un email de confirmare automată, din partea Site-ului, va fi trimis la adresa de e-mail indicată de utilizator în formularul de înscriere. Iar acesta trebuie să valideze link-ul pentru a activa contul.
(1.2.) Dacă membrul are deja cont activ, atunci nu mai este necesar să parcurgă pașii de la punctul 1.1. din prezenta secțiune, astfel se poate loga direct și poate să participe la campanie prin completarea codului PINGU. Confirmarea activării codului se va face instant, direct în pagina membrului din Club (informațiile fiind vizibile în josul paginii).
(1.3) Înscrierea în Campania ABCDerm Pingu implică primirea de newslettere/notificări pe email, ceea ce reprezintă legătura dintre companie și membrii Clubului. Prin înscrierea în campanie, membrii acceptă în mod expres şi neechivoc să primească aceste comunicări informative prin e-mail (newslettere sau notificări automate).
(2) Dezabonare de la newsletter / Închiderea contului de membru în Club:
(2.1) Un membru poate solicita în orice moment dezabonarea de la newsletter folosind conexiunea de dezabonare care apare în fiecare mesaj informativ. Acesta rămâne în continuare membru în CLUB şi membru cu acces în Campania ABCDerm Pingu şi va continua să primească e-mailuri cu privire la activitatea sa în Club şi în Campania ABCDerm Pingu (de exemplu: e-mail parolă pierdută - la solicitarea sa expresă, e-mail cu privire la produsul câștigat, dacă va fi cazul etc...), dar nu va mai primi informații și știri despre Clubul BIODERMA sau despre produsele Bioderma.
(2.2) În plus, membrul poate solicita Companiei retragerea din Clubul Bioderma prin formularul de contact de pe site-ul Clubul Bioderma. Membrul nu va mai participa astfel la tragerea la sorți și va pierde șansa de a câștiga unul dintre cele 50 de produse, precum şi toate celelalte beneficii ale Clubului BIODERMA.
(2.3) De asemenea, în cazul în care utilizatorul nu respectă prezentul regulament, compania îşi rezervă dreptul de a suspenda/restricţiona accesul la site și/sau să suspende contul total sau parţial.

SECŢIUNEA 4 – UTILIZAREA SITE-ULUI:

(1) Se aplică prin extensie toate regulile generale ale programului de loialitate Clubul BIODERMA şi ale utilizării site-ului, aşa cum sunt ele precizate în Regulamentul oficial al Clubului Bioderma.
(2) Funcționarea Campaniei:
(2.1) Pentru a participa la Campania ABCDerm Pingu, membrul trebuie să se logheze în Club și să completeze în mod corect și complet datele sale din cont, cu următoarele câmpuri:
a) Adresă de email,
b) Domnul/Doamna (să selecteze bifa corect),
c) Prenume și nume, conform CI,
d) Data nașterii: zi/lună/an,
e) Localitate (și județ),
f) Alte detalii adresă (stradă, număr, bloc, etaj, apartament și/sau orice alte detalii care sunt necesare),
g) Cod poștal,
h) Telefon (eventual, telefon alternativ),
i) Să activeze în josul paginii codul PINGU.
(2.2.) Toate câmpurile sunt obligatorii. Adresa și numărul de telefon sunt obligatorii pentru eventualitatea în care va fi desemnat printre câștigătorii campaniei, astfel încât să fie utilizate pentru expedierea premiului.
(2.3) În caz de suspiciune de fraudă realizată prin înregistrarea de conturi duble, Compania îşi rezervă dreptul de a a solicita informații suplimentare sau chiar de a elimina membrul din Clubul BIODERMA, dar și să anuleze acordarea premiului dacă frauda este descoperită după efectuarea tragerilor la sorți.
(2.4) Produsul acordat în Campania ABCDerm Pingu este strict personal, acordat membrului care a completat codul și care a fost extras prin tragere la sorți, acesta nu pot fi în nicio circumstanţă cedat unui terţ. Membrii nu pot desemna alte persoane care să îi substituie.
(2.5) Aceste criterii pot fi modificate în orice moment de către Companie fără vreo notificare și fără ca răspunderea acesteia să poată fi angajată în acest sens.
(2.6) Produsele acordate în Campania ABCDerm Pingu NU pot fi în niciun caz convertite în bani. Orice vânzare sau schimb de produse acordate în Campania ABCDerm Pingu este interzis(ă) pentru membri.
(3) Informaţii despre procesul de validare:
(3.1) După realizarea celor 2 extrageri, cele 50 de persoane extrase vor primi email pentru a fi anunțate că au câștigat. Începând din acest moment, curge termenul de 5 zile lucrătoare în care acestea pot trimite pe adresa companiei precizări suplimentare (dacă sunt necesare) privind adresa de expediere și numărul de telefon.
(3.2) Din momentul în care au fost furnizate toate datele necesare expedierii, termenul de expediere a produsului este de aproximativ 30 de zile.
(3.3) Premiul va fi livrat prin curier la adresa poştală furnizată de utilizator/membru. Costul expedierii cade integral în sarcina Companiei.
(3.4) De la momentul expedierii coletului, livrarea depinde exclusiv de firma de curierat. Compania nu este în niciun caz răspunzătoare pentru orice daune, furt sau pierdere, sau orice alt eveniment care intervine după semnarea AWB-ului de la curier. De asemenea, Compania nu este responsabilă în cazul adreselor de livrare incorecte sau incomplete înscrise de membri în conturile din site.
(3.5) Vor fi oferite doar premiile pentru care se face validarea membrilor înscriși și extrași. Prin urmare, nu vor fi expediate premii pentru persoanele înscrise cu date ce nu pot fi prelucrate sau validate.
(4) Sistemul de funcţionare a Campaniei poate fi oricând modificat cu respectarea procedurii de informare menţionate anterior.
(4.1) Compania îşi rezervă dreptul de a modifica sistemul de funcţionare sau de a renunţa la Campania ABCDerm Pingu fără preaviz și fără ca răspunderea sa să fie antrenată. Într-o astfel de eventualitate, membrii vor fi informaţi prin e-mail sau notificaţi prin intermediul unui anunţ publicat pe pagina web menţionată mai sus, în secţiunea dedicată Campaniei, pe pagina de Facebook Bioderma (RO) sau chiar pe www.bioderma.com.ro.
(4.2) Încetarea sau modificarea acestei campanii nu reprezintă o obligaţie a Companiei către Membri cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Eventuala încetare a funcţionării campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute în prezentul regulament.

SECŢIUNEA 5 –DISPONIBILITATEA REGULAMENTULUI:

(1) Regulamentul este disponibil în mod gratuit pentru orice solicitant pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei pe site-ul Clubul Bioderma, în secţiunea dedicată, dar şi prin solicitare scrisă trimisă pe email la club-bioderma@ro.naos.com sau prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, trimisă pe adresa Companiei NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. în atenţia Departamentului de Marketing, cu menţiunea: “Pentru Campania ABCDerm Pingu Clubul Bioderma“.
(2) Orice modificare a Regulamentului va face obiectul unui act adiţional la acesta. Modificările nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunoştinţa membrilor, în acelaşi mod ca şi prezentul Regulament oficial.

SECŢIUNEA 6 - LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ:

(1) Eventualele litigii apărute între Companie şi Membrii participanți la Campania ABCDerm Pingu se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Companiei.
(2) NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. este îndreptăţită să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii sau imaginea Companiei.
(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de foloase necuvenite, Compania are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 7 - RESPONSABILITATE:

(1) Participarea la această campanie implică acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament oficial.
(2) Compania nu îşi asumă responsabilitatea pentru:
a. situaţiile în care membrii nu pot fi contactaţi la datele de contact trimise/înregistrate;
b. corectitudinea datelor înregistrate de membri pe site-ul Clubului Bioderma sau în cazul în care aceștia nu activează codul PINGU;
c. eventualele cheltuieli suportate de către Membri în legătură cu această campanie.

(3) Participanţilor nu le este impusă nicio cheltuială directă sau indirectă suplimentară.

SECŢIUNEA 8 - FORŢĂ MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT:

(1) Conform legislaţiei în vigoare, forţă majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de cel care este ţinut să îşi îndeplinească anumite obligaţii în baza acestui Regulament.
(2) Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit implică încetarea sau întârzie total sau parţial executarea prezentului Regulamentului, Compania va fi exonerată de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

SECŢIUNEA 9 - DISPOZIŢII FINALE:

(1) Prezentul regulament reprezintă un set de condiţii minimale pe care membrii Clubului participanți la Campania ABCDerm Pingu trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi eligibili şi pentru a participa la campanie.
(2) Premiile individuale oferite în prezentul program nu depăşesc suma de 600 de RON/ bucată. Acestea nu sunt subiect de impozit pe venit.
(3) Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul regulament se vor soluţiona prin decizii ale Companiei, acestea fiind obligatorii pentru toţi membrii în Club şi pentru utilizatorii site-ului.
(4) Orice corespondenţă purtată pe platforma electronică în cadrul campaniei, care este de natură să încalce sau să fie contradictorie cu prevederile Regulamentului oficial este considerată nulă şi neavenită.
(5) Eventualele contestaţii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe adresa Companiei în termen de maxim 30 de zile calendaristice de când şi-au produs efectele. După această dată, Compania nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.
(6) Contestaţiile trebuie să fie făcute în scris şi să fie însoţite de documente care să justifice acest demers, altfel Compania le va respinge, fără vreo altă formalitate.
(7) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, aşa cum este precizat mai sus, Compania nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie, aceasta fiind considerată tardivă.
(8) Contestaţiile care respectă termenii şi condiţiile de mai sus vor primi un răspuns din partea Companiei în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii. Decizia Companiei va fi definitivă pentru contestatar.NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L.
_______________________________
Prin: Roxana-Clara ŞTEFAN
Business Unit Manager

25.10.2017

 

Esențiale
De analiză
Publicitate
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și pentru a analiza traficul în scop de interes legitim pentru a defini nivelul de interes al consumatorilor pentru produsele noastre. Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă. Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul vizitatorilor, în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui website. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea ta. Analiza traficului de pe website-ul nostru este efectuată prin intermediul Google Analytics, acesta are activată opțiunea de anonimizare – ceea ce permite ca toate adresele IP ale utilizatorilor să fie ascunse. În cazul în care alegi să continui să utilizezi website-ul nostru, ești de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie. Salvează preferințele