Regulamentul oficial al campaniei CADOU LA PRIMA ACHIZIȚIE

SECŢIUNEA 1 - PRECIZĂRI PRELIMINARE:

(1)   Organizatorul Campaniei este NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Str. Polonă, nr. 68-72, Polonă 68 Business Center, etaj 1, sector 1, Bucureşti, înregistrată la A.N.S.P.D.C.P. ca Operator de date cu caracter personal sub numărul 16015, numită în cele ce urmează „Organizatorul”.

(2)   Acest regulament oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile în România. Decizia de derulare a Campaniei, conform regulilor din prezentul Regulament oficial, este finală şi obligatorie pentru toţi participanţii înscriși în site, participanți care înscriu bonuri eligibile/facturi eligibile pentru prezenta campanie.

(3)   Regulamentul oficial al campaniei “Cadou la prima achiziție”desfășurată în Clubul Bioderma numită în cele ce urmează și “Campania” intră în vigoare la data de 04.02.2019 şi este aplicabil membrilor înscrişi în Club sau care se înscriu în Club pe parcursul Campaniei, începând cu această dată și până la data de finalizare a tuturor procedurilor ce implica prezenta Campanie. Perioada efectivă de înscriere fiind: 04.02.2019-17.02.2019 și se aplică pentru membrii care înscriu în site prima achiziție eligibilă, așa cum este detaliat în cele ce urmează.

 Înainte de începerea Campaniei și după încetarea duratei Campaniei, îndeplinirea condițiilor menționate în Regulamentul Oficial nu (mai) conferă dreptul de a participa la Campanie.

(4)   Compania îşi rezervă dreptul de a modifica acest Regulament, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o asemenea potenţială modificare. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă pe site-ul dedicat Clubului Bioderma și/sau în pagina de Facebook Bioderma (RO) sau pe site-ul www.bioderma.com.ro.

(5)   Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial. 

(6)   Prin înscrierea în campanie, participanții sunt de acord ca societatea NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. să proceseze datele lor personale (introduse la crearea contului de membru în Clubul Bioderma) în scopuri statistice și pentru actiuni de marketing direct și să primească materiale informative de la NAOS SKIN CARE ROMANIA S.R.L.

(7)   Membrul poate revoca în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal printr-o notificare scrisă către Naos Skincare România S.R.L. sau prin e-mail la dataprotection@ro.naos.com

(8)    Înscrierea în Campania “Cadou la prima achiziție” presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

(9)   Participarea la prezenta Campanie nu presupune nicio taxă de participare sau vreun alt aport în bani; aceasta se face în mod gratuit pentru toţi participanţii ce îndeplinesc regulile de participare, pe toată durata campaniei.

SECŢIUNEA 2 – INFORMAŢII DESPRE CAMPANIA CADOU LA PRIMA ACHIZIȚIE”:

(1) Participanții care înscriu produse eligibile achiziţionate pot fi recompensați cu produse cadou extra, potrivit campaniei, pentru prima achiziție eligibilă înscrisă și validată.

(2) Sunt eligibile bonurile sau facturile care atestă achiziţia de produse BIODERMA, emise începând cu data de 04.02.2019 și care întrunesc toate condițiile de participare conform regulamentului general al programului.

(3) Perioada de înscriere poate fi scurtată în funcție de disponibilitatea cadourilor speciale oferite, adică în limita a 200 bucati Atoderm Ulei de duș 200 ml.

(4) Un membru are dreptul să primească un singur cadou special, pe întreaga durată de desfășurare a campaniei (conform mecanismului de funcționare, un membru nu se poate califica de mai multe ori datorită condiției ‘prima achiziție înscrisă’).

(5) Data până la care se vor face validări de către administratorul site-ului şi vor fi trimise premiile prin curier este 31.03.2019.

SECŢIUNEA 3 – CONDIȚII DE PARTICIPARE

Prezenta campanie se adresează tuturor persoanelor fizice majore, cetăţeni rezidenţi în România, care achiziţionează produse Bioderma, din lista menționată, prin intermediul farmaciilor și drogheriilor (inclusiv cele on-line) şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului regulamentul, dar și ai regulamentului oficial al programului 5+1, în mod implicit.

(1) Crearea contului:

(1.1) Utilizatorul care dorește să se înregistreze în Campania “Cadou la prima achiziție” trebuie să aibă cont activ în Clubul BIODERMA.

(1.2) Dacă membrul are un cont activ atunci se poate loga direct și poate să participe la campanie.

 (2) Dezabonare de la newsletter / Închiderea contului de membru în Club:

(2.1) Un membru poate solicita în orice moment dezabonarea de la newsletter folosind conexiunea de dezabonare care apare în fiecare mesaj informativ. Acesta rămâne în continuare membru în CLUB şi membru cu acces în Campania “Cadou la prima achiziție” şi va continua să primească e-mailuri cu privire la activitatea sa în Club şi în Campania “Cadou la prima achiziție”(de exemplu: e-mail parolă pierdută - la solicitarea sa expresă, e-mail Comandă produsul cadou, etc) dar nu va mai primi informații și știri despre Clubul BIODERMA sau despre produsele Bioderma.

(2.2) În plus, membrul poate solicita Companiei retragerea din Clubul Bioderma prin formularul de contact de pe site-ul Clubul Bioderma. Membrul va pierde astfel toate beneficiile obținute în Clubul Bioderma.

 (2.3) De asemenea, în cazul în care utilizatorul nu respectă prezentul regulament, compania îşi rezervă dreptul de a suspenda/restricţiona accesul la site și/sau să suspende contul acestui membru total sau parţial.

 SECŢIUNEA 4 – UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI FUNCȚIONAREA CAMPANIEI

(1) Se aplică prin extensie toate regulile generale ale programului de loialitate Clubul BIODERMA şi ale utilizării site-ului, aşa cum sunt ele precizate în Regulamentul oficial al Clubului Bioderma.

(2) Funcționarea Campaniei:

(2.1) Pentru a beneficia de avantajele campaniei, membrul trebuie să înscrie achizițiile sale în contul creat pe Site, în secțiunea de înregistrare din programul 5+1.

(2.2) Se califică doar prima achiziție înscrisă și validată conform criteriilor de validare din programul 5+1 și criteriilor de validare din prezenta campanie.

(2.3) Participarea la prezenta campanie nu exclude participarea la mecanismul de bază al Clubului Bioderma, 5+1. Produsele acumulate în cadrul primei achiziții înscrise în site sunt contorizate și în ciclul 5+1.

Bonurile sau facturile fiscale validate în acest fel fiind eligibile și recompensate concomitent și în programul 5+1, dar și în CAMPANIA “Cadou la prima achiziție”. Spre exemplificare: Dacă membrul înscrie în site prima sa achiziție (în baza bonului sau facturii fiscale emise nu mai devreme de 04.02.2019), atunci validarea bonului înseamnă:

  1. Activarea unui CADOU SPECIAL din CAMPANIA “Cadou la prima achiziție” (în limita stocului disponibil), dar si punctul 2.
  2. Începerea primului ciclu 5+1 conform Regulamentului general

(2.4) Nicio achiziţie nu va fi validată fără comunicarea completă, cu toate detaliile necesare validării. Mai mult, o achiziţie va putea fi declarată şi înregistrată O SINGURĂ DATĂ (același bon fiscal sau factură fiscală, aceeaşi farmacie, aceeaşi dată, aceeaşi oră, acelaşi/aceleaşi produs/e).

(2.5) Membri care au deja bonuri înscrise în programul 5+1 sau în altă campanie specială, procesate și invalidate conform criteriilor de validare din Clubul Bioderma și nicio achiziție validă, se vor califica pentru această campanie. De exemplu, dacă ai în contul tău una sau mai multe achizitii invalide și nicio achiziție validă, atunci ești eligibil pentru această campanie.

(2.6) Membri care au deja bonuri validate în programul 5+1 sau în altă campanie specială desfășurată in Clubul Bioderma, nu se califică la această campanie însă beneficiază în continuare de avantajele de membru și de alte campanii speciale.

(2.7) Sunt contrare regulamentului oficial următoarele fapte:

- Un membru să declare de mai multe ori aceeași achiziţie și / sau

- Mai mulți membri să declare aceeași achiziţie

- Produsul/produsele achiziţionat/e şi declarate/validate să fie returnate vânzătorului.

(2.8) În caz de suspiciune de fraudă în înregistrarea achizițiilor, Compania îşi rezervă dreptul de a elimina membrul din Clubul BIODERMA.

(2.9) În anumite situaţii, Compania își rezervă dreptul de a solicita bonul fiscal sau factura fiscală în original. Inclusiv, dreptul de a contacta societatea emiţătoare a bonului sau facturii fiscale pentru verificarea corectitudinii datelor înscrise de către membru.

(2.10) Produsele validate în CAMPANIA “Cadou la prima achiziție” sunt strict personale, acordate membrului care le înregistrează, acestea nu pot fi în nicio circumstanţă cedate unui terţ. Membrii nu pot desemna alte persoane care să îi substituie.

 (2.11) Un CADOU SPECIAL (Atoderm Ulei de duș 200 ml) poate fi obținut doar prin înregistrarea primei achiziţii valide în site de către membru. Înregistrarea achiziţiei se face strict împreună cu dovada achiziției (bon fiscal sau factură fiscală) emise nu mai devreme de data începerii campaniei – 04.02.2019

(2.12) Nu sunt eligibile pentru CAMPANIA “Cadou la prima achiziție” următoarele:

• Achizițiile efectuate în afara României;

• Alte produse decât cele menţionate ca fiind eligibile.

• Achizițiile care fac deja obiectul unor promoţii sau oferte speciale (spre exemplu: 1+1 GRATIS, 1+70% reducere la al doilea produs, reducere 30% etc.); Lista dată ca exemplu nu este una limitativă!

• Lista produselor care nu sunt eligibile pentru această campanie poate fi modificată de către Companie, la libera sa alegere, iar modificările vor fi comunicate publicului la data intrării lor în vigoare, în acelaşi mod ca şi prezentul Regulament.

(2.13) Cadoul special oferit în această campanie este 1 Atoderm Ulei de duș 200 ml

(2.14) Cadoul special va fi acordat în limita stocului disponibil. Adică 200 de produse.

(2.15) Aceste criterii pot fi modificate în orice moment de către Companie fără vreo notificare și fără ca răspunderea acesteia să poată fi angajată în acest sens.

(2.16) Produsele validate în CAMPANIA “Cadou la prima achiziție” nu au nicio valoare comercială sau de piață și NU pot fi în niciun caz convertite în bani. Orice vânzare sau schimb de produse validate în Campanie este interzis(ă) pentru membri.

(2.17) În cazul contestaţiilor, numărul total de produse achiziționate şi validate în Club pentru un membru va fi numărul care reiese din informațiile conținute în platformă.

(3) Informaţii despre expedierea cadoului special:

(3.1) Cadoul special Atoderm va fi livrat prin curier la adresa poştală furnizată de utilizator/membru.

La momentul validării primei achiziții în sistem, membrul va primi o notificare pe e-mail pentru a comanda Cadoul special Atoderm.

Costul expedierii cade integral în sarcina Companiei.

(3.2) Din momentul în care au fost furnizate toate datele necesare expedierii, termenul de expediere a Cadoului special Atoderm este de aproximativ 30 de zile lucrătoare.

(3.3) De la momentul expedierii coletului, livrarea depinde exclusiv de firma de curierat. Compania nu este în niciun caz răspunzătoare pentru orice daune, furt sau pierdere, sau orice alt eveniment care intervine după semnarea AWB-ului de la curier. De asemenea, Compania nu este responsabilă în cazul adreselor de livrare incorecte sau incomplete înscrise de membri în conturile din site.

(3.4) Produsele vor fi oferite doar în limita stocului disponibil, adică 200 de bucăți. Acestea vor fi oferite primelor persoane care înscriu bonuri sau facturi eligibile în perioada campaniei, conform criteriilor de eligibilitate ale prezentei campanii.

(4) Sistemul de funcţionare a campaniei poate fi oricând modificat cu respectarea procedurii de informare menţionate anterior:

(4.1) Compania îşi rezervă dreptul de a modifica sistemul de funcţionare sau de a renunţa la CAMPANIA “Cadou la prima achiziție” fără preaviz și fără ca răspunderea acesteia să fie antrenată. Într-o astfel de eventualitate, membrii vor fi informaţi prin e-mail sau notificaţi prin intermediul unui anunţ publicat pe pagina web menţionată mai sus, în secţiunea dedicată, sau chiar pe www.bioderma.com.ro.

(4.2) Încetarea sau modificarea acestei campanii nu reprezintă o obligaţie a Companiei către Membri cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Eventuala încetare a funcţionării campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute în prezentul regulament.

 SECŢIUNEA 5 –DISPONIBILITATEA REGULAMENTULUI:

(1) Regulamentul este disponibil în mod gratuit pentru orice solicitant pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei CADOU LA PRIMA ACHIZIȚIE” pe site-ul Clubul Bioderma, în secţiunea dedicată, dar şi prin solicitare scrisă trimisă pe email la club-bioderma@ro.naos.com sau prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, trimisă pe adresa Companiei NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. în atenţia Departamentului de Marketing, cu menţiunea: “Pentru Campania Cadou la prima achiziție“.

(2) Orice modificare a Regulamentului va face obiectul unui act adiţional la acesta. Modificările nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunoştinţa membrilor, în acelaşi mod ca şi prezentul Regulament oficial.

SECŢIUNEA 6 - PROTECŢIA DATELOR PERSONALE:

 (1) Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv ale Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR"), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

(2) Organizatorul acţionează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților care se înscriu în Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate şi utilizate în contextul organizării şi desfăşurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 ( I ) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR şi interese legitime în conformitate cu art. 6 (1 ) (f) din GDPR):

a) organizarea şi desfășurarea Campaniei şi acordarea premiilor câştigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câştigătorilor în scopuri promoționale şi publicitare în legătură cu selecția şi anunțarea câştigătorilor, transmiterea de comunicări comerciale, cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje şi alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);

c) soluţionarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea şi desfăşurarea Campaniei şi acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță şi/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize şi studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate şi succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

d) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislaţie (obligaţia legată a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-şi retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câştigătorii îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale şi publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe şi să primească premiile oferite.

Sursa şi destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

• partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici / avocaţilor desemnați să acorde asistență pentru organizarea şi desfăşurarea Campaniei;

• furnizori ai serviciilor aferente activităţilor de marketing - agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;

• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă,

• autorităţi publice sau alte categorii de destinatari, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Durata de păstrare a datelor

Păstrarea datelor cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe toata durata acesteia și până la revocarea consimțământului cu mențiunea că datele câştigătorilor pentru care există diverse obligații de raportare şi plată a taxelor şi impozitelor, vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obţine de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum şi informaţii privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ştergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum şi contracost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datele lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;

c) Dreptul la ştergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ştergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate şi se prelucrează;

• și-au retras consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

• datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

• datele cu caracter personal trebuie şterse conform legislației relevante.

d) Retragerea consimţământul şi dreptul de opoziţie: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimţământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum şi prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care ţin de situaţia lor specifică.

e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor în următoarele situații:

• în cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite Operatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;

• în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

• în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acţiune în instanţă;

• în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent şi care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu: în format CSV). Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmită datele cu caracter personal unei alte entităţi, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:

Email: dataprotection@ro.naos.com    

Adresa de Corespondență: NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., Str. Polonă, nr. 68-72, Polonă 68 Business Center, etaj 1, sector 1, cod poștal 010505, Bucureşti, România.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa de Corespondență: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.

Email: anspdcp@dataprotection.ro

SECŢIUNEA 7 - LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ:

(1) Eventualele litigii apărute între Companie şi Membrii participanți la Campania CADOU LA PRIMA ACHIZIȚIE”se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Companiei.

(2) NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. este îndreptăţită să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii sau imaginea Companiei.

(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de foloase necuvenite, Compania are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

 SECŢIUNEA 8 - RESPONSABILITATE:

(1) Participarea la această campanie implică acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament oficial.

(2) Compania nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

a. situaţiile în care membrii nu pot fi contactaţi la datele de contact trimise/înregistrate;

b. corectitudinea datelor înregistrate de membri pe site-ul Clubului Bioderma

c. eventualele cheltuieli suportate de către Membri în legătură cu această campanie.

(3) Participanţilor nu le este impusă nicio altă cheltuială directă sau indirectă suplimentară. 

SECŢIUNEA 9 - FORŢĂ MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT:

(1) Conform legislaţiei în vigoare, forţă majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de cel care este ţinut să îşi îndeplinească anumite obligaţii în baza acestui Regulament.

(2) Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parţial executarea prezentului Regulamentului, Compania va fi exonerată de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

SECŢIUNEA 10 - DISPOZIŢII FINALE:

(1) Prezentul regulament reprezintă un set de condiţii minimale pe care membrii Clubului participanți la Campania CADOU LA PRIMA ACHIZIȚIE”trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi eligibili şi pentru a participa la campanie.

(2) Produsele individuale oferite în prezentul program nu depăşesc suma de 600 de RON/ bucată. Acestea nu sunt subiect de impozit pe venit.

(3) Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul regulament se vor soluţiona prin decizii ale Companiei, acestea fiind obligatorii pentru toţi membrii în Club şi pentru utilizatorii site-ului.

(4) Orice corespondenţă purtată pe platforma electronică în cadrul campaniei, care este de natură să încalce sau să fie contradictorie cu prevederile Regulamentului oficial este considerată nulă şi neavenită.

(5) Eventualele contestaţii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe adresa Companiei în termen de maxim 30 de zile calendaristice de când şi-au produs efectele. După această dată, Compania nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

(6) Contestaţiile trebuie să fie făcute în scris şi să fie însoţite de documente care să justifice acest demers, altfel Compania le va respinge, fără vreo altă formalitate.

(7) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, aşa cum este precizat mai sus, Compania nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie, aceasta fiind considerată tardivă.

(8) Contestaţiile care respectă termenii şi condiţiile de mai sus vor primi un răspuns din partea Companiei în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii. Decizia Companiei va fi definitivă pentru contestatar.

București

01.02.2019

NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L.

_______________________________

Prin: Roxana Clara Ștefan-Negulescu 

Business Unit Manager

Esențiale
De analiză
Publicitate
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și pentru a analiza traficul în scop de interes legitim pentru a defini nivelul de interes al consumatorilor pentru produsele noastre. Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă. Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul vizitatorilor, în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui website. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea ta. Analiza traficului de pe website-ul nostru este efectuată prin intermediul Google Analytics, acesta are activată opțiunea de anonimizare – ceea ce permite ca toate adresele IP ale utilizatorilor să fie ascunse. În cazul în care alegi să continui să utilizezi website-ul nostru, ești de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie. Salvează preferințele